PELAYANAN JASA KAPAL

 

meliputi lima segmen bidang usaha yaitu:

 • JASA LABUH
  Jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayanan berikut seperti tambat, bongkar muat atau menunggu pelayanan lainnya (docking, pengurusan dokumen dan lain-lain). Untuk menghindari kemungkinan bertabrakan dengan kapal lain yang sedang berlabuh. Memastikan kedalaman air agar kapal tidak kandas.Tidak menunggu alur pelayaran.


 • JASA PANDU
  Jasa pemanduan kapal sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh. Untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya ketika memasuki alur pelabuhan.


 • JASA TUNDA DAN KEPIL
  Melaksanakan pekerjaan untuk mengikat dan melepaskan tali kapal-kapal yang berolah gerak akan bersandar atau bertolak dari atau satu dermaga, jembatan, pelampung, dolphin dan lain-lain.


 • JASA TAMBAT
  Jasa yang diberikan utuk kapal bertambat pada tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman, untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman. Untuk menghindari ineffisiensi karena penggunaan tambatan tidak optimal.


 • JASA PELAYANAN AIR
  Jasa yang diberikan untuk penyerahan air tawar dari darat ke kapal untuk keperluan kapal dan Anak Buah Kapalnya.

 

PELAYANAN BARANG, ANEKA USAHA DAN ALAT

 

PBAU dan TUKS  meliputi lima segmen bidang usaha yaitu

 1. Pelayanan Barang

  Jasa Dermaga
  Jasa yang di berikan kepada pengguna jasa di karenakan menggunakant tempat yang disediakan untuk kapal dapat berlabuh atau sandar guna melakukan kegiatan, baik bongkar atau muat serta kegiatan lainnya


  Jasa Lapangan Penumpukan
  Jasa yang di berikan kepada pengguna jasa di karenakan menggunakan tempat menyimpan/menumpuk barang yang akan dimuat ke kapal atau setelah dibongkar dari kapal, dengan fasilitas keamanan dan perlindungan terhadap cuaca. 2. Pelayanan Aneka Usaha

  a. Pelayanan Alat

  • Crane Darat.
  • Forklift.
  • Palet
  b. Pelayanan Rupa-rupa Usaha